Přívěs SPOUŠTĚCÍ ložná plocha

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem


Základní info


 

Vhodné pro přepravu: Technické údaje:Podmínky:

 

Cena zapůjčení:

od 2100 Kč/den
6300 Kč/víkend
vyzvednete nebo navrátíte od 7:00 do 7:15 nebo 19:00 až 19:15 


Ostatní:

Podmínky

Před převzetím nutné uhradit v hotovosti kauci 10 000 Kč. Vypůjčitel není oprávněn přívěs používat k jiným účelům než určil výrobce. Vypůjčitel není oprávněn půjčovat předmět nájmu třetí osobě. Vypůjčitel je povinný vrátit předmět nájmu vyklizený a čistý, zejména ve stavu, v jakém si jej vypůjčil. V případě poškození předmětu nájmu si půjčovna vyhrazuje právo strhnout z kauce prostředky na úhradu spoluúčasti u pojišťovny, dále náklady na opravy a uvedení do původního stavu, vyčištění nebo náhradu poškozené části za část novou. Přívěs lze vyzvednout či navrátit jen na adrese uvedené v popisu služby a to od pondělí do pátku mezi 7:30 až 7:45 nebo od pondělí do čtvrtku mezi 19:00 až 19:15. Rezervaci lze zrušit nejméně 5 dní před termínem vyzvednutí, v opačném případě cena služby (poukaz) bez nároku na náhradu propadá. Předmět nájmu může být pronajímatelem vydán a převzat v čase k tomu stanoveném v popisu služby, výjimečně v čase jiném a to dle předchozí telefonické domluvy. Půjčovna si vyhrazuje právo zkontrolovat řidičské oprávnění a učinit si fotokopii dokladu totožnosti nájemce